El consum al 2016 (Expansión 1/2/16)

Publicat al diari EXPANSION 01/02/2016 consumo-2016-exp

Diuen que fer previsions es molt difícil, sobre tot si son a futur.
Caixabank preveu la demanda interna com principal motor de la activitat, alimentada por el augment del poder adquisitiu de les llars (conseqüència del bon ritme de creació de llocs de treball i la caiguda dels preus energètics). A més a més, el increment del crèdit corrobora que els estímuls monetaris estan tenien el efecte desitjat. No espera que els salaris creixin per sobra de la inflació, ja que aquesta seguirà una senda alcista així que, por aquesta via, hi haurà un menor recolze al consum. Las importacions baixaran de ritme un cop el consumo i la inversió perdin força. El fet de que el Govern hagi ja prorrogat el pla PIVE fins a juliol de 2016 suggereix que las vendes de automòbils seguirà sent considerables, al menys durant la primera meitat del proper any.
BBVA afegeix que la renda familiar ha augmentat per la reforma del irpf. Per aquesta entitat el pla PIVE te un efecte residual sobre la evolució de las vendes de automòbils. Diu que el increment de dos dígits observat fins el primer trimestre de 2015 en algunes partides de la despesa privada és molt superior a la millora de la renda bruta disponible o la riquesa de les famílies. Més encara, la recuperació del consum ha estat desigual, augmentant a les llars amb ingressos mitjans o elevats, i mantenint-se o fins i tot reduint-se en les de menors recursos. L’esgotament d’aquesta demanda no satisfeta, concentrada en cert tipus de llars, farà que en el futur aquestes partides del consum exhibeixin augments més en línia amb els fonamentals que el suporten. Per altre costat comenta que l’empitjorament relatiu de la percepció de risc sobre l’economia espanyola, producte de la incertesa política, ha suposat un augment del cost d’emissió del deute per al Tresor espanyol en relació amb l’italià. Si aquesta situació es manté o empitjora, tant l’economia espanyola com particularment la catalana podrien començar a afectar negativament al creixement i la creació de llocs de treball. El indicador sintètic del consum regionalitzat de BBVA Research mostra que el consum privat a Catalunya estaria evolucionant per sota de com ho està fent al conjunt d‘Espanya al segon i tercer trimestres
Cal recordar que el sector del automòbil te un pes molt gran en la variació del consum, i que segons el índex footfall al 2015 la afluència al centres comercials ha caigut un 1,2%.
Ben segur que a final de any ens podran explicar els motius de la possible desviació de la realitat respecte a aquestes previsions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà