EXPLOSIO NORMATIVA (Expansión 15/3/17)

 

explosion-nomativa-170315

PUBLICAT DIARI EXPANSION 15/03/17

“Ignorantia juris non excusat” deien els romans, i avui continua sent vàlid: “la ignorància de las lleis no excusa del seu compliment” diu el article 6e del Codi Civil. I eixos estaria molt be si no fos perquè al any 2015 al Estat Espanyol es van imprimir quasi 1.000.000 (un milió) de pagines de Bolletins Oficials, deu cops mes que a Alemanya. Es de esperar que amb el Govern central provisional al 2016 la producció total hagi sigut mes minsa.

Bona part de la causa es que quan apliquem normativa europea, cada nivell administratiu li dona el seu toc personal. Eixos permet que per exemple la normativa per maquinaria agrícola recol·lectora de Catalunya i Aragó siguin diferents, o que la classificació de gossos perillosos que han de tindre assegurança sigui diferent segons la comunitat autònoma.

I aquesta explosió afecta a la segu“Ignorantia juris non excusat” deien els romans, i avui continua sent vàlid: “la ignorància de las lleis no excusa del seu compliment” diu el article 6e del Codi Civil. I eixos estaria molt be si no fos perquè al any 2015 al Estat Espanyol es van imprimir quasi 1.000.000 (un milió) de pagines de Bolletins Oficials, deu cops mes que a Alemanya. Es de esperar que amb el Govern central provisional al 2016 la producció total hagi sigut mes minsa.
Bona part de la causa es que quan apliquem normativa europea, cada nivell administratiu li dona el seu toc personal. Eixos permet que per exemple la normativa per maquinaria agrícola recol·lectora de Catalunya i Aragó siguin diferents, o que la classificació de gossos perillosos que han de tindre assegurança sigui diferent segons la comunitat autònoma.
I aquesta explosió afecta a la seguretat jurídica, i per tant a la activitat econòmica i a la creació de llocs de treball. Una persona que actuï amb la “diligencia de un bon pare de família” que demanen las lleis seria assenyada i amb molta seguretat no crearia una empresa, ja que la normativa es inabastable i el codi penal estableix la responsabilitat personal dels administradors inclòs per omissió en el deure de control. I si ja esta creada no voldria formar part del Consell de Administració. Aquest es un fet que s´oblida a moltes empreses familiars.
Entre las ultimes novetats legislatives, que en aquest cas pot afectar de forma directa a la línia de flotació de moltes empreses familiars esta la finalització dels mes de quatre anys de moratòria del article 348 bis de la Llei de Societats de Capital, en funció del que “el soci que hagués votat a favor de la distribució del beneficis socials tindrà dret de separació en cas de que la junta general no acordes la distribució com dividend de, al menys, un terç del beneficis…”. El objectiu es posar fi al atresorament de beneficis decidit de forma despòtica per la majoria a moltes empreses, sense tindre en compte las necessitats de socis minoritaris, que en moltes ocasions no treballen al negoci. El objectiu es lloable, però pot posar en greus dificultats de tresoreria a moltes empreses que no hagin sigut previsores al respecte a pesar de haver tingut quatre anys de moratòria. I en cas de no pagament de dividend la execució del dret de separació pot ser problemàtica.
En tot cas el que es ben segur es que fora convenient una norma que establis que qualsevol regulació nova ha de substituí al doble de extensió de text legislatiu previ; perquè “el bo, si breu dogues vegades bo”.
retat jurídica, i per tant a la activitat econòmica i a la creació de llocs de treball. Una persona que actuï amb la “diligencia de un bon pare de família” que demanen las lleis seria assenyada i amb molta seguretat no crearia una empresa, ja que la normativa es inabastable i el codi penal estableix la responsabilitat personal dels administradors inclòs per omissió en el deure de control. I si ja esta creada no voldria formar part del Consell de Administració. Aquest es un fet que s´oblida a moltes empreses familiars.

Entre las ultimes novetats legislatives, que en aquest cas pot afectar de forma directa a la línia de flotació de moltes empreses familiars esta la finalització dels mes de quatre anys de moratòria del article 348 bis de la Llei de Societats de Capital, en funció del que “el soci que hagués votat a favor de la distribució del beneficis socials tindrà dret de separació en cas de que la junta general no acordes la distribució com dividend de, al menys, un terç del beneficis…”.  El objectiu es posar fi al atresorament de beneficis decidit de forma despòtica per la majoria a moltes empreses, sense tindre en compte las necessitats de socis minoritaris, que en moltes ocasions no treballen al negoci. El objectiu es lloable, però pot posar en greus dificultats de tresoreria a moltes empreses que no hagin sigut previsores al respecte a pesar de haver tingut quatre anys de moratòria. I en cas de no pagament de dividend la execució del dret de separació pot ser problemàtica.

En tot cas el que es ben segur es que fora convenient una norma que establis que qualsevol regulació nova ha de substituí al doble de extensió de text legislatiu previ; perquè “el bo, si breu dogues vegades bo”.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *