UN FINAL FELIÇ (Viaempresa 11/9/20)

Amb la sèrie d’Històries diabòliques hem vist els set pecats capitals de la família empresària: l’oblit, la confusió, l’adenització, la incomunicació, la desafecció, la improvisació, i la supèrbia. Però la família empresària pot tenir un final feliç si cerca l’ajuda dels seus àngels protectors per lluitar contra els seus dimonis. Aquests són els set àngels protectors de les famílies empresàries, i els tres arcàngels que els reforcen.
L’exorcisme, que comença amb el coneixement per part de tots els membres de la família empresària, treballin o no, siguin accionistes o no, de sang o afegits, de l’existència dels dimonis i de la necessitat de fer-los front.
El genograma, que ajuda a aflorar les relacions, interessos i rols dels integrants de la família empresària; i les normes i límits d’aquesta.
El diagnòstic de les fortaleses i àrees de millora de l’empresa i de la família; centrat en quatre pilars: negoci, estructura, comunicació i protocol. Aprofito per oferir un auto-diagnòstic gratuït online a https://bowfc.com/ca/diagnos/
L’arbre de decisió, que ajuda a prendre aquestes amb racionalitat, tenint en compte totes les alternatives i punts de vista; i clars els criteris de decisió.
Els tres cercles de l’empresa familiar: empresa, propietat i família, que ens ajuden a comprendre que hi ha diferents interessos i punts de vista legítims; perquè “no ho veu igual el familiar accionista que treballa a l’empresa, que el que no hi treballa”.
El canvas, eina que serveix no només per posar blanc sobre negre el model de negoci, sinó també les relacions entre l’empresa i la família. Què poden esperar l’una de l’altre? Què estan disposades a aportar?
La constitució, o protocol familiar, marc normatiu “a mida” que la família empresària estableix per regular les relacions entre la família i l’empresa, en previsió de reduir la intensitat i durada dels inevitables conflictes que abans o després hi ha en tota relació de llarga durada. Conflictes que poden tenir a veure amb qüestions de poder (qui mana…), treball o diners (dividends, liquiditat…) principalment.
La comunicació, primer i principal dels arcàngels, que protegeix la família empresària. Sense comunicació sincera no funciona cap altra eina. La comunicació és més que parlar, és més que escoltar; és entendre l’altre.
La planificació, perquè igual que s’han de planificar les qüestions de negoci, cal fer-ho amb les de família empresària. Especialment en el tema del relleu a la direcció, govern i propietat.
Les estructures que donen solidesa a l’edifici perquè aquest pugui créixer; perquè “no és el mateix l’empresa del fundador que la dels cosins”. Cal construir amb antelació estructures professionals, adequades i eficaces, a l’empresa i a la família.
Aquestes són les deu eines que la família empresària té per vèncer els dimonis que l’ataquen, i així augmentar les probabilitats de la seva continuïtat. Aquestes són les eines que ajudo a implementar a les famílies empresàries, i sobre les quals tracta el llibre Ángeles y demonios de la familia empresaria, del qual estan extretes les històries diabòliques.

Comparteix aquest article a través de les teves xarxes socials: