DECIDIR AMB COVID-19 (L’econòmic 12/7/20)

En una situació com la generada per Covit-19 és molt important tenir clar quina és l’estructura de decisió de l’empresa familiar. No s’ha de confondre propietat, govern i direcció. A la primera generació és molt fàcil que estiguin concentrades a la mateixa persona, però mesura que augmenta el nombre d’accionistes cal diferenciar-les. El govern (administradors o consell d’administració) és qui decideix, per exemple, si es fa un ERO o no; la direcció qui decideix les persones afectades. La propietat, a la junta d’accionistes, qui decideix si es continua, es ven o es tanca.
En les decisions sempre hi ha implicats interessos i sentiments, pot-ser inconscients. Si bé és cert que en moments de crisi cal una direcció concentrada i forta, convé compartir o contrastar el procés de presa de decisió i fer-lo explícit, sense entrar en la paràlisi per anàlisi. S’ha tingut en compte tota la informació? Els interessos i sentiments de tots els implicats? S’han analitzat totes les alternatives sent creatiu i tenint en compte tots els seus pros i contres? S’ha tingut en compte les conseqüències a llarg termini de les decisions a curt? Els criteris de decisió estan clars i són els adequats? Posar-ho tot per escrit també ajuda.
Les decisions que s’han de prendre poden ser moltes: relatives a personal, endeutament, atorgament de garanties, repartiment de beneficis o aportacions de capital, tancament d’unitats de negoci, adquisicions oportunistes, etcètera. Algunes poden ser familiarment complicades, com la de si es respecten les normes establertes sobre incorporació de familiars d’avant d’una situació d’atur prolongada. Cal tenir clar en totes elles que els punts de vista dels familiars que treballen a l’empresa, els que la governen i els que només són accionistes no tenen per què coincidir, i tots ells poden ser legítims. L’existència d’un motiu real per continuar junts (missió) i d’unes estructures de govern adequades a l’empresa i la família són els elements que permeten unificar-los.
És en els moments de crisi on es demostra si els òrgans de govern són “gerros de flors” decoratius o aporten realment valor, al estar formats per persones capacitades per prendre les decisions en forma i temps. Perquè la velocitat pot ser també crucial en un moment de crisi; actuar de pressa no vol dir necessàriament de forma impulsiva. Decidir bé i a temps és important, però encara ho és més executar de forma adequada per obtenir resultats a un cost assumible. Diuen que val més una mala decisió ben executada que una bona decisió mal executada, perquè en el primer cas hi haurà rectificació.
Si bé en molts casos el primer objectiu ha de ser salvar l’empresa o limitar els danys patrimonials per poder reemprendre, hem de recordar que les decisions actuals poden determinar la nostra imatge i la de l’empresa el dia de demà. Amb la presa i explicació de les decisions s’està transmetent a la següent generació els autèntics valors de la família empresaria.
Per finalitzar recordar la dita de què “el que és bo per l’empresa a la llarga és bo per la família”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà