Reptes del ‘retailer’ (Expansión 29/6/11)

Publicat al diari EXPANSION 29/06/11 retos-exp

El consum es la principal font de generació de Producte Interior Brut (PIB). Las empreses son las principals generadores dels llocs de treball productius que son la base per la recuperació econòmica i el sosteniment de Estat de Benestar.
Els alts índex d´atur i la restricció al crèdit han portat al consum a un estat catatònic. En aquest context, algunes multinacionals amb seu a mercats creixents tracten d´aprofitar la situació per guanyar quota al nostre mercat, amb estratègies de negoci a perduda.
Davant d´aquesta situació els principals reptes que tenim que afrontar els retailers a Catalunya son:
– Ser proactius i creatius: la situació es dura, però també plena d´oportunitats per aquells que saben veure-les i tenen el coratge d´aprofitar-les. Eixos pot significar redefinir el model de negoci, adaptant-lo a las noves circumstàncies i demandes del consumidor, o sortir de la zona còmoda expandint-lo a altres localitats o internacionalitzar-lo, , amb punts de venda al estranger , o mitjançant el canal online o localitzacions a zones turístiques com poden ser els aeroports, on en definitiva el que es fa es captar demanda privada estrangera.
– Capitalitzar-nos, per guanyar solidesa i capacitat de creixement i creació de llocs de treball productius. Els beneficis reinvertits han de estar exempts fiscalment i els interessos de las fiances dels locals de negocis has de incorporar-se al valor de las mateixes.
– Aconseguir finançament per al circulant. Es necessària llibertat de pacte en els terminis de pagament quan no hi ha risc d´abús de posició dominant.
– Lluitar contra la competència deslleial, molt especialment la bassada en la defraudació fiscal i en el incompliment sistemàtic de las normatives. La Administració ha de actuar d´ofici, sense necessitat de incitar a la delació.
– Integrar al comerç d´origen extracomunitari -que ens a serveix d´exemple- al model de comerç mediterrani de proximitat: un model integrador que s´adapta a la evolució de la societat sense perdre la seva idiosincràsia.
– Aprofitar las noves tecnologies, tant par a millorar la gestió del propi negoci com per a contactar amb el consumidor. Pot vendràs o no per internet, depèn del producte i de la estratègia, però “si no estàs a la xarxa, no existeixes”.
– Els nostres col·laboradors, augmentant la seva professionalitat, motivació e implicació. El comerç es bàsicament relació humana, i la peça clau son las persones que estan en contacte amb el consumidor.
Per aprofitar tots aquets reptes i continuar enamorant al consumidor, la principal eina de que disposem els retailers es “compartir per competir”

Comparteix aquest article a través de les teves xarxes socials: