PREGUNTES FREQUENTS-4 (VIAempresa 26/8/21)

Què s’ha de tenir en compte per iniciar un nou negoci? Per fer un plantejament disruptiu a l’actual?

La voluntat de voler-lo iniciar. Fer una anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Posar-nos ulleres de veure oportunitats. Escoltar i donar suport a a la següent generació. Ser família empresària més que empresa familiar. Si al sector no li veig futur, vendre a bon preu l’abans possible. Observar altres sectors, països; clients descontents, necessitats insatisfetes. Escoltar molt. Analitzar la viabilitat econòmica i els riscos. La idea és fonamental, la planificació important i l’execució crucial.

El rei és la caixa?

Cash is king. Els diners són com l’aire; si falta mors. Mentre hi hagi caixa, hi ha temps per reestructurar-se, per aguantar. Si hi ha incertesa ha de fer-se a més a més de control, previsió amb diferents escenaris. Si en falta, s’ha de negociar tot: costos i terminis.

Com es desconnecta a l’empresa familiar?

No és sa estar 24 hores set dies a la setmana preocupat i pensant en el mateix. De tant en tant és necessari desconnectar, per agafar perspectiva, per reposar forces. Si no el rendiment baixa, i es pot perdre visió. Cada cas i persona és un món. Cada un ha de trobar la seva fórmula: passejar, llegir un llibre, fer submarinisme o podar un roser.

La direcció de l’empresa familiar ha de ser professionalitzada?

La direcció de l’empresa ha de ser professional sempre; això no vol dir que no pugui ser familiar. Professional vol dir tenir en compte tota la informació i alternatives; tenir clars els criteris de decisió, tots els implicats i tant el curt com el llarg termini. Tenir estructures i sistemes professionals.

Quins mecanismes hem de tenir en compte perquè la comunicació a l’empresa familiar sigui tan fluida com sigui possible?

S’ha de tenir en compte la dimensió de l’empresa i de la família; no és el mateix quatre que 400. Hem de diferenciar comunicació a l’empresa, comunicació de l’empresa i comunicació familiar. L’empresa ha de comunicar-se amb els seus clients, i amb els seus col·laboradors. Si no tots els membres de la família treballen a l’empresa i volem lluitar contra la desafecció ha d’haver comunicació de l’empresa cap a la família. Com s’assabenta la família del que passa a l’empresa? La comunicació dins de la família empresària pot ser difícil, sobre tot davant del fundador. S’han de crear espais de comunicació i l’hàbit de comunicació. Escoltant, sense jutjar; i fent preguntes obertes.

És necessari implementar un protocol familiar? Quines pautes s’han de seguir?

El protocol o constitució familiar és un acord marc que regula les relacions entre l’empresa i la família. Regula temes com poden ser incorporació, repartiment de beneficis, òrgans de decisió, qui pot ser propietari o relleu, entre d’altres. Normes existeixen sempre, escrites o no; el que és molt important és tenir clares quines són i revisar-les de forma periòdica. És recomanable posar-les per escrit i signar-les. Això no garanteix el seu compliment, però augmenta la probabilitat. El que és molt important és que el protocol l’elabori la família; els externs podem ajudar fent de llevadores, però és la família la que ha de decidir en el seu cas concret què i com regular; perquè l’adequat per uns pot ser inadequat per altres.

Aclariment: aquestes respostes estan sotmeses al millor criteri i fetes amb la informació limitada que apareix a la pregunta; són indicacions genèriques que han de validar-se abans de la seva aplicació a un cas concret, tenint en compte totes les circumstàncies del mateix.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.