LES FAMILIES EMPRESARIES HAN DE PRACTICAR EL 69 (DiffusionSport 14/10/21)

Els conflictes son naturals en qualsevol relació, i per tant a la família empresària. Potser no estan presents en aquest moment; però es quasi segur que, abans o després, en algun moment del futur hi tindrem que fer front a algun. Potser serà per un tema de negoci: o de família empresària com pot ser incorporació o retribució de familiars, repartiment de beneficis, liquiditat de participacions o relleu. Una forma de reduir el numero de conflictes es “fer-s’ho un mateix”, es a dir ser accionista de una societat amb numero de socis imparell e inferior a tres. En altre cas més val saber fer el 69.

Per reduir la intensitat i durada del conflicte el millor es fer un 69. Una part de las causes del conflicte sol tenir que veure amb diferencies en el grau d’informació, els que estan a la direcció o govern de l’empresa solen tenir mes informació que la resta. Un altre part de la causa pot estar relacionada amb diferencies de punt de vista. No ho veu igual el accionista que treballa a l’empresa que el que no hi treballa. Es a dir que la causa del conflicte pot estar relacionada amb el punt de vista. La diferencia gràfica entre els números 6 i 9 esta en el punt de vista, si gira aquest escrit 180° en horitzontal veurà que el 6 se han convertit en 9 i el 9 en 6. Fer el 69 consisteix en posar-se en el lloc del altre.

Fer el 69 es la base de la comunicació empàtica, que consisteix en més que parlar. És escoltar (“no hi ha pitjor sord que el que no vol escoltar”) tractant de comprendre; tractant d’acceptar que l’altre te part de raó, d’entendre més enllà de las paraules; diferenciant missatge de missatger. Es tracta de comprendre els quès i perquès del altres, el que no vol dir estar necessàriament d’acord.  Un cop cada part compren las necessitats i sentiments de l’altre part es més fàcil arribar a solucions mútuament acceptables, el que sol ser el més recomanable en relacions de llarga durada com las de l’empresa familiar.

No és estrany que en una família hi hagi inclòs menys comunicació que en un entorn no familiar. La comunicació pot ser més difícil degut a que estan presents sentiments que poden ser molt intensos. Pot haver més agressivitat, i las ferides poden fer més mal. Poden haver interessos ocults difícils de justificar, o pot haver por al conflicte. Pot-ser no es consulten ni negocien els temes. No es manifesten las oposicions, no es coneixen els interessos ni las inquietuds personals. Tot això pot passar en qualsevol família, però pot tindré greus conseqüències per a l’empresa familiar.

Els hàbits de comunicació “s’hereten”, “es mamen a casa”, però també es poden formar i desenvolupar. La comunicació s’aprèn practicant-la; convé crear espais de diàleg on practicar el 69.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.