EMPRESA FAMILIAR AMB HUMOR (VIAempresa 17/3/22)

L’humor és un element essencial per una vida feliç i per transmetre felicitat. Té un efecte analgèsic, elimina l’estrès, rejoveneix i combat la depressió. Un acudit pot ser molt útil per reflexionar sobre temes seriosos. Com poden ser els de l’empresa en general i de la familiar en particular. Pot ajudar a mantenir l’atenció i a transmetre conceptes.

Com va dir Baltasar Gracián, amb la tristor no hi ha cap oportunitat; el jovial ha de tenir el seu moment, i la serietat tots els altres; un gra de gràcia tot ho assaona, però respectant la prudència i guardant el decor. Perquè el somriure fa més amics que el nas arrufat.

El món de l’empresa familiar és el més excitant que hi ha amb la roba posada. S’ajunten els ja fabulosos reptes empresarials amb la gestió dels familiars en un projecte comú més enllà de la pura relació. Com en tot, hi ha aspectes molt plaents i altres més dolorosos. L’empresa i la família són dues institucions amb finalitats i normes de funcionament en teoria ben diferents. La primera cerca la creació de riquesa i es regeix pels resultats, la segona la felicitat i l’amor respectivament. Una és teòricament racional, l’altre és emocional. A primer cop d’ull empresa i família semblen contradictòries pel que es refereix a les seves finalitats. Totes dues s’influeixen mútuament, és més, formen una sola realitat en la qual les separacions ho són més aviat per un anàlisi teòric.

Molts dels problemes de l’empresa familiar tenen com a causa la confusió de finalitats i normes de funcionament. Això ve afavorit pel fet que en les etapes inicials de l’empresa pot ser absoluta al coincidir molts rols empresarials i familiars en la figura del fundador. Per minimitzar els conflictes s’ha de tractar a l’empresa com empresa i a la família com a família, i recordar que l’empresa no és el compte corrent de la família. Si bé és cert que no hi ha dues empreses iguals, i menys dues famílies, existeixen patrons de referència que és important conèixer, perquè el més econòmic és aprendre dels errors d’altres.

Per la continuïtat de l’empresa familiar un fet clau és tot el procés de relleu, més conegut com de successió. És habitual desitjar, sobretot pel fundador, que l’empresa familiar continuï generació rere generació com una espècie de llegat. Però de forma periòdica, almenys en cada generació, convé que la família es plantegi si el millor és continuar, vendre o tancar; i en el primer cas, si fer-ho amb les mateixes o diferents branques. Continuar amb l’empresa familiar ha de ser una opció no una obligació, perquè requereix passió per l’empresa més enllà del compte de resultats.

Tots aquests temes, i alguns més, formen part del contingut del llibre Empresa Familiar con Humor, utilitzant de fil argumental els inigualables acudits de JL Martin. Llibre sobre el que Josep Sánchez Llibre, president de la patronal Foment del Treball, ha dit que “no és només una guia completa i sòlida de les moltes qüestions a tenir en compte quan es dirigeix o administra una empresa familiar, sinó què, a més a més, aquest llibre imprescindible està concebut des del coneixement, l’amor, l’amenitat i l’humor. Aconsegueix el doble objectiu d’orientar en el complicat i tempestuós oceà de la lluita quotidiana de les empreses familiars, i de fer-ho al mateix temps de forma grata i divertida. Hauria de llegir-se a un costat i altre de la gestió de l’empresa, i a les escoles, i a les administracions, i als sindicats”.

Els drets d’autor estan cedits a Mans Unides.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.