CONFLICTES A L’EMPRESA FAMILIAR (Expansión 21/8/22)

Saben aquell que diu que “una àvia li pregunta al seu net: Joan, estimes molt al teu germà Pau? I aquest li contesta: si àvia, com Caín a Abel”, i és que la consanguinitat no garanteix l’absència de conflictes.

La majoria d’empreses familiars no tenen conflictes en aquest moment, però hi ha alguna empresa o família que mai hagi tingut alguna mena de conflicte en algun moment? Sense conflicte no hi ha progrés, la qüestió és la seva intensitat i durada. Donat que a la família els vincles afectius són més forts, els conflictes poden ser més sagnants que a les empreses no familiars; però, per un altre costat, poden perdonar-se coses que no es perdonarien fora de la família.

A més a més, els conflictes familiars es poden ampliar ja que la relació és més intensa en profunditat i duració, en dos sentits: la relació continua fora de l’empresa i a què els familiars tenen més difícil deixar el treball o propietat a una empresa familiar que a una no familiar.

Diuen que “la millor forma d’evitar que hi hagi conflictes entre els socis és que el seu número sigui imparell i inferior a tres”. També diuen que “si dues persones estan d’acord en tot i sempre, una sobra”. I finalment, que “dos no es barallen si un no vol”. Els conflictes són inevitables en tota relació, la qüestió és com es converteixen en positius.

La major part dels conflictes són deguts a diferències d’informació percepció. Als conflictes familiars la història de la relació pot ser clau per a la seva comprensió i solució. Amb molta facilitat es reproduiran els conflictes de l’infància; les gelosies poden ser inevitables.

Moltes vegades davant d’un conflicte a l’empresa familiar el que hi ha realment és un conflicte familiar que s’està substanciant al terreny empresarial. Inclòs sense que les parts se n’adonin. És important assumir-los. I per solucionar potser el que fa falta no és un assessor empresarial, sinó conductual.

El conflicte sol ser degut a una diferent percepció (recordem la diferència gràfica entre 6 i 9), que generen diferents expectatives. Poden tenir el seu origen en una asimetria de la informació. La millor acció davant dels conflictes és la prevenció, no tant per eliminar total la seva aparició com per a reduir la seva virulència i ser àgils en la seva resolució. I la millor forma de prevenció és la comunicació sincera.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.