COM DECIDIR MILLOR (Diari de Terrassa 15/10/21)

Decidir bé és un tema crucial. Pot-ser les principals decisions personals de la vida són amb qui formem parella i a quina escola portem als fills. Però a part de les decisions personals poden haver-hi altres de molt …

Expropiïs per la covid (VIAempresa 16/2/21)

Estem patint una greu pandèmia per culpa de la covid-19 que atempta contra l’important dret a la vida i ningú s’està plantejant fer expropiacions. La llei permet que les administracions públiques, incloses les municipals, procedeixin a …